easy website builder software web page software لایروبی چاه فاضلاب,دلیل و علائم پر شدن چاه, لجن کشی-کف تراشی-رسوب زدایی09128929799
لایروبی چاه فاضلاب,دلیل و علائم پر شدن چاه, لجن کشی-کف تراشی-رسوب زدایی09128929799
حفر چاه فاضلاب در تهران و کرج09128929799
حفر چاه فاضلاب در تهران و کرج09128929799
رفع بوی بد فاضلاب09128929799
از بین بردن و رفع نم و رطوبت ساختمان-تشخیص علت نم09128929799
لوله کشی فاضلاب ساختمان-تعمیرات-تشخیص نشت09128929799
تعمیرات تاسیسات لوله کشی آب گرم و سرد- ترکیدگی لوله و نشتی09128929799
تعمیرات تاسیسات لوله کشی آب گرم و سرد- ترکیدگی لوله و نشتی09128929799
تعمیرات تاسیسات لوله کشی آب گرم و سرد- ترکیدگی لوله و نشتی09128929799
لوله بازکنی وتخلیه چاه نگین البرز09128929799
رسوب زدایی چاه فاضلاب و لوله توالت09128929799
نیازهای بازدید کنندگان عزیز09128929799


لوله کشی فاضلاب ساختمان-تعمیرات-تشخیص نشت09128929799
حفر چاه فاضلاب در تهران و کرج09128929799
رفع بوی بد فاضلاب09128929799
از بین بردن و رفع نم و رطوبت ساختمان-تشخیص علت نم09128929799
تعمیرات تاسیسات لوله کشی آب گرم و سرد- ترکیدگی لوله و نشتی09128929799
رفع گرفتگی سیفون دستشویی و ظرفشویی09128929799
لوله بازکنی وتخلیه چاه نگین البرز09128929799
اجزاءسیستم فاضلاب09128929799
رسوب زدایی چاه فاضلاب و لوله توالت09128929799
لایروبی چاه فاضلاب,دلیل و علائم پر شدن چاه, لجن کشی-کف تراشی-رسوب زدایی09128929799
لایروبی چاه فاضلاب,دلیل و علائم پر شدن چاه, لجن کشی-کف تراشی-رسوب زدایی09128929799
رسوب زدایی چاه فاضلاب و لوله توالت09128929799
نیازهای بازدید کنندگان عزیز09128929799
نیازهای بازدید کنندگان عزیز09128929799


نگین البرز
09128929799

لوله بازکنی وتخلیه چاه

 

آماده عقد قرارداد با ارگانهای دولتی ، شرکت ها ، هتل و رستوران ها و مجتمع های مسکونی

شرکت خدمات فني ولوله بازکني نگين البرز داراي کادري مجرب وبا تجربه

ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خوشهالیم که بهترینه مارا برمی گزینند

حفاری چاه فاضلاب با مغنی ماهر و

دستگاه حفاری پیشرفته. حفر میله و انباری در کمترین زمان ممکن و مشاوره

رایگان


حفاری چاه


اصول ایمنی در حفاری و حفر چاه آب و فاضلاب ساختمان


: نویسنده مطالب : مهندس خانم سارینا تهرانی


اخطار ! خطر ریزش چاه را جدی بگیرید در دنیای پیشرفته امروزه حادثه همیشه در كمین استهمه ساله میلیون‌ها حادثه ناشی از كار در دنیا به‌ویژه در حفاری چاه اتفاق می‌افتد كه بعضی از آنها مرگبار استبرخی دیگر موجب از كارافتادگی كلی و جزیی می‌گردددر اغلب موارد حوادث ناشی از كار موجب از كارافتادگی موقت می‌شود كه ممكن است ماه‌ها به طول انجامدحوادث همیشه موجب ایجاد اضطراب و ناراحتی شدید خانواده فرد قربانی می‌شود و ممكن است در زندگی خانوادگی نیز اثرات مخربی داشته باشددر این مقاله به نكات ایمنی در عملیات حفاری چاه آب - چاه فاضلاب - چاه ارت عملیات گودبرداری - ته زنی چاه خاک چاه فاضلاب و نكات ایمنی حفرچاه در فضاهای ساختمانی پرداخته شده استمقررات ایمنی برای شروع عملیات حفاری : قبل از اقدام به هرگونه عملیات مربوط به كندن چاه ها و كندن كانال ها بررسی های لازم بایدبا توجه به وجود قنوات قدیمی، فاضلاب و پی ها، جنس خاكلایه های زمینی و تاسیسات آب، برق، گاز و تلفن بعمل آید و محل چاه طوری تعیین شودكه به هنگام چاه كنی، خطر ریزش یا نشتی از فاضلاب های مجاور و برخورد با تاسیسات مذكور وجود نداشته باشدعلاوه بر این، كارگران مسوول حفر چاه تجارب حرفه ای لازم از نظر انجام كار چاه كنی را دارا باشند در شروع عملیات چاه كنی یا حفاری چاه فاضلاب وجود حداقل دو نفر، و با افزایش عمق چاه بیش از 5 متر، وجود حداقل سه نفر برای ادامه عملیات حفاری چاه آب و فاضلاب الزامی است با شروع حفر انباری چاه یك نفر كلنگ دار اضافه می گردد قبل از شروع عملیات مربوط به كندن چاه و تخلیه فاضلاب ها و یا هر نوع كاری در این ارتباط، لازم استتداركات و پیش بینی های اساسی جهت مقابله با حوادث احتمالی و امداد رسانی بعمل آید لازم است جهت حفاظت كارگران از نظر ریزش انباری چاه و اطراف چاه و یا سقوط از كنار دهانه چاه در محل ایستادن كارگران تخته یا الوارهای زیرپایی با مقاومت و پهنای كافی كار گذاشته شود چنانچه محل كندن چاه در معابر عمومی یا محل هایی باشد كه در آنها احتمال رفت وآمد افراد مختلف وجود داردباید به وسیله ایجاد حصارهای لازم در فاصله مناسب و نصب علایم هشدار دهندهچراغ های احتیاط، از ورود افراد به نزدیكی منطقه عملیات جلوگیری بعمل آید جهت جلوگیری از سقوط خاك و سنگ به داخل چاه دور دهانه باید لبه ای با ارتفاع حداقل 15 سانتیمتر با مصالح مقاوم تعبیه گردددر هر حال این لبه باید طوری باشد كه برخورد اتفاقی پا یا وسایل كار سبب تخریب آن نگردد. لازم است مقنی چاه قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه كنی یا همان حفاری چاه طناب نجات را به كمربند ایمنی بخود متصل نمایددر مواقعی كه نوع آوار استخراجی حاصل از عملیات كندن چاه بصورتی استكه پیش بینی های حفاظتی معمول همچون استفاده از كلاه و سپر حفاظتی کافی نمی باشدباید در فواصل مناسبی از دیواره چاه، پناهگاه های تعبیه شود كه در موارد لزوم مقنی در این پناهگاه مستقر گردد خاك های حاصل از كندن چاه نباید به فاصله كمتر از 2 متر از كناره های چاه ریخته شوددر هر حال باید اطمینان حاصل شود كه احتمال ریزش آن به داخل چاه وجود ندارد به محض رسیدن چاه به عمقی كه خاك واجد استحكام لازم باشد می بایستی عملیات طوقه چینی چاه شروع گردد چنانچه در عمق معینی از چاه احتمال دارد كه بعلت كمبود اكسیژن عوارضی برای مقنی ایجاد خواهد شودقبلا باید نسبت به تهیه وسایل هوادهی به داخل چاه اقدام گردداین وسایل باید به كلیه تجهیزات ایمنی جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی و تماس فرد با قطعات متمركز مجهز شده باشد وجود علایم قراردادی بین مقنی چاه و فردی كه در بالای چاه مستقر است ضروری بوده و باید فرد مستقر در بالای چاه همواره از وضعیت مقنی چاه آگاه باشد این علایم می تواند بصورت تكان دادن طناب و یا استفاده از وسایل صوتی مانند زنگ اخبار باشد با پیشرفت كار چاه كنی به خصوص در موقع بارندگی همواره دیوارهای چاه باید به وسیله مقنی مورد بازدید مرتب قرار گیردتا اطمینان حاصل شود كه در هیچ قسمتی از دیواره چاه احتمال ریزش چاه وجود ندارد چنانچه به هنگام بازدید، در دیواره چاه رطوبت بیش ازحد معمول مشاهده گرددباید بررسی لازم بعمل آید تا چنانچه به وجود فاضلاب و یا هرگونه منبع دیگر آب در مجاورت چاه یقین حاصل شودادامه عملیات چاه كنی بلافاصله متوقف شده و پس از انجام پیش بینی های اساسی لازمنسبت به ادامه كار حفرچاه فاضلاب به صورتی كه هیچگونه خطری برای مقنی و كارگران دیگر وجود نداشته باشد اقدام بعمل آید برای تامین روشنایی داخل چاه هایی كه در آنها احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار میرودباید از چراغ های قوه ای یا دوره گرد ضد جرقه مجهز به حباب محافظ، حداكثر با ولتاژ 12 ولت استفاده شودبه هرحال در این نوع چاه ها نباید از شعله باز و یا سیستم های جرقه زا استفاده شود مقنی موظف است ضمن حفر چاه، جاپاهایی حداقل با فواصل 50 سانتیمتر در طرفینجهت بالا آمدن خود در دیواره چاه تعبیه نماید تا بتواند بسهولت بالا بیاید قلوه سنگ های حاصل از حفر چاه باید در زیر یا بین لایه های خاك دلو قرار گرفته و همچنین مواد در داخل دلو تا آن ریخته شودكه احتمال ریزش و سقوط مواد به هنگام جابجایی دلو وجود نداشته باشد به هنگامی كه در حفر چاه آب و فاضلاب نیاز به هدایت لوله های بتونی ( كول چاه ) جهت جلوگیری از ریزش دیواره های چاه وجود داردمقنی چاه باید به هنگام خالی كردن زیر منطقه استقرار لوله های بتونی موقعیت مناسبی را اختیار كندبطوری كه هیچ قسمتی از اعضاء بدن او در زیر آنها قرارنگیردخالی كردن زیر لوله های بتونی یا همان ( کول گذاری چاه ) باید در تمام محیط و بطور یكنواخت انجام گیرد لوله های بتونی ( كول چاه فاضلاب ) مورد استفاده در داخل چاه ها كه به منظور جلوگیری از ریزش دیوارها بكار میروندباید از نوع مسلح و به حد كافی مقاوم باشند تا بتوانند فشار جانبی وارده از دیواره چاهو نیز فشارهای قائم را به خوبی تحمل نموده و نشكنند باید اقدامات لازم در جهت سقف زدن و مهاركردن دیواره های پاكند بعمل آید تا از ریزش خاك جلوگیری شود استقرار الكتروپمپ جهت تخلیه آب های و تخلیه فاضلاب چاه حاصل از پیشرفت عملیات حفاری باید بصورتی باشدكه امكان نفوذ رطوبت و آب یا برخورد مواد تخلیه شده با قسمت های برق دار وجود نداشته باشد آب و گل و لای حاصل از پیشرفت عملیات حفاری باید در محلی تخلیه گردد كه امكان نفوذ آن به داخل چاه وجود نداشته به علاوه هیچگونه خطری برای ساختمان ها و اماكن مجاور نیز فراهم نكند بعد از خاتمه حفاری چاه فاضلاب روزانه، لازم است پیش بینی های احتیاطی جهت جلوگیری از سقوط افراد و حیوانات به داخل چاه فاضلابمانند پوشانیدن دهانه چاه بوسیله صفحات مشبك و محكم و یا استفاده از دریچه های چدنی فاضلاب بعمل آیدمقررات ایمنی هنگام عملیات حفر انباری چاه فاضلاب : انباری چاه باید در عمقی حفر گردد كه تحت تاثیر ارتعاشات ناشی از :دستگاه ها و وسایل نقلیه، و نیروهای وارده از طریق فونداسیون ساختمان قرار نگیرد چنانچه حفر انباری چاه فاضلاب در لایه های سست انجام می پذیرد لازم است نسبت به كول بندی چاه یا همان ( کول گذاری چاه ) و تقویت سقف و دیواره چاه اقدام گردد درانجام عملیات مربوط به حفر انباری چاه سقف آن باید بصورت قوسی باشد بطوری كه احتمال ریزش دیواره ها و طاق وجود نداشته باشد و در صورتی كه امكان فوق وجود نداشته باشد می بایستی با استفاده از وسایل لازم مهاربندیمقاومت كافی برای دیواره ها و سقف انباری چاه را فراهم آورد تا از ریزش آن ها بر اثر فشارهای جانبی جلوگیری شود ارتفاع انباری نبایستی از 5/1 متر و عرض انباری از 2/1 متر تجاوز كند در غیر اینصورت انجام مهاربندی الزامی است ارتباط دادن چاه و انباری به چاه های فاضلاب و یا قنات ها، حتی قنوات متروكه ممنوع است مقررات ایمنی برای تكمیل عملیات حفاری و مراقبت های بعدی از چاه : نحوه استقرار كانال یا لوله فاضلاب در داخل چاه و همچنین نوع مصالح بكار رفته در این قسمت باید بنحوی باشد كه ریزش فاضلاب، به دیواره چاه صدمه نرساند نحوه استقرار گلدان بر سرچاه ها باید به نحوی باشد كه بتواند فاضلاب را در مسیر محور چاه هدایت كرده و خود گلدان چاه نیز از استحكام كافی برخوردار باشد. ساختمان و مصالح بكار رفته در پوشش دهانه چاه باید با در نظر گرفتن موقعیت چاه و شرایط محل، طوری باشد كه دهانه چاه مقاومت كافی در مقابل فشار و ضربات ناشی از بارهای وارده و عوامل جوی را داشته باشد چنانچه دهانه چاه دارای درب باشد این درب باید دارای قفل و بست مناسب و مطمئن باشد حفاری هر نوع چاه، اعم از آب یا فاضلاب باید مجهز به مجرای تهویه یا هواكش مناسب با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی باشد به محض مشاهده كوچكترین تغییر شكل در اطراف دهانه چاه باید بلافاصله نسبت بهبازدید دهانه اقدام و عملیات لازم را در صورت نیاز بعمل آورد محل چاه ها باید در نقشه ساختمانی، یا با علامت گذاری بر روی محل احداث چاه مشخص باشد مقررات ایمنی هنگام عملیات تخلیه چاه فاضلاب : قبل از شروع عملیات لجن كنی یا همان تخلیه چاه توسط نیروی انسانی و با پمپ های لجن کشباید پیش بینی های لازم بعمل آید تا به هنگام تخلیه جریان چاه فاضلاب از طریق لوله های فاضلاب به داخل چاه كاملا متوقف شده باشد به هنگام برداشتن دهانه برای بازدید یا تعمیرات و غیره بایستی پیش بینی های لازم ایمنی جهت جلوگیری از سقوط افرادخصوصا به علت ریزش ناگهانی دهانه چاه و اطراف آن بعمل آید به هنگام تخلیه فاضلاب ها قبل از هرگونه اقدام برای داخل شدن به چاه فاضلاب باید اطمینان لازم را از نظر تخلیه گاز و مساعد شدنهوای داخل چاه فاضلاب برای كار كردن كسب نموده به اضافه احتیاط های لازم در مورد فاضلاب ها و آب انبارهاییكه به محض جابجا شدن فاضلاب ها یا آب داخل آنها، ایجاد گاز می شود باید بعمل آید قبل از شروع به كار در قعر چاه فاضلاب بازرسی كلی از دیواره چاه بعمل آید تا اطمینان حاصل شود كهاحتمال ریزش دیواره ها وجود ندارد هدایت مقنی به داخل فاضلاب باید به وسیله طناب مقاوم یا هر وسیله مطمئن دیگر باشد قبل از فرستادن مقنی به داخل چاه باید با بكارگیری وسایل مناسب از ارتفاع فاضلاب هایی كه كارگر مقنیناچارا باید در داخل آن قرار گیرد آگاه شده و در هر حال این ارتفاع باید در حدی باشد كه مقنی بتواند بدون اینكه خطری او را تهدید كندنسبت به انجام عملیات تخلیه لجن فاضلاب و لایروبی چاه فاضلاب اقدام نماید استعمال دخانیات یا زدن كبریت یا استفاده از هرگونه شعله باز و یا ایجاد جرقه در داخل چاه های فاضلاب، اكیدا ممنوع است فاضلاب تخلیه شده باید به محل های مناسبی كه رعایت معیارهای زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی در آن شده باشد، ریخته شودمقررات ایمنی وسایل حفاظت انفرادی در عملیات حفر چاه : كارگران مسوول حفر چاه باید مجهز به وسایل حفاظت فردی از جمله :كلاه، كفش ایمنی، طناب، كمربند ایمنی، دستكش، لباس كار و در صورت لزوم عینك حفاظتی باشند. به هنگام كار در داخل فاضلاب چنانچه ضرورت و شرایط كار ایجاب كندكارگر مقنی چاه باید مجهز به ماسك تنفسی مناسب و یا ماسك با هوای فشرده باشدبطوری كه همواره هوای سالم مستقیما به ریه های كارگر برسد. ماسك های خرطومی مجهز به سیستم هوادهی برقی باید دارای سیستم دستی اضطراری نیز باشندتا به محض قطع برق بتوان از سیستم دستی استفاده نمود چنانچه سیستم هوادهی ماسك فوق الذكر دستی باشد باید تعمیرات لازم جهت بكارگیری آن به متصدی قسمت هوادهی داده شود تابی احتیاطی یا تعلل این فرد موجب نرسانیدن هوا به ریه های مقنی نشود. كارگران مقنی چاه مسوول حفر چاه های دستی آب بمحض رسیدن به آب باید از چكمه لاستیكی ساق بلند استفاده كنند مقررات ایمنی، وسایل الكتریكی مربوط به عملیات حفاری : در محل هایی كه‌ از الكتروموتور برای ‌هوادهی یا تخلیه آب و یا هر منظور دیگراستفاده می گردداین الكتروموتورها باید مجهز به سیم اتصال زمین و یا سیستم حفاظتی مناسب دیگر باشندمشخصات و نحوه اتصال زمین یا وسیله حفاظتی باید بطوری باشد كه هرگونه خطر برق گرفتگی ناشی از :اتصال هادی های برقدار به بدنه فلزی وسایل الكتریكی مورد استفاده و ملحقات آنها را كاملا منتفی سازد كابل های برق مورد استفاده جهت انتقال نیروی برق به الكتروپمپ و سایر وسایل باید دارای روپوش عایق ضد آب مقاوم، و عاری از هرگونه زدگی و فرسودگی بوده و یكپارچه باشدهمچنین باید مواظب بود كه كشش حاصله از وسایل و همین طور نفوذ آب شرایط ناایمنی را فراهم نسازد قسمت های گردنده الكتروپمپ مستقر در داخل چاه باید دارایحفاظ بوده و نحوه اتصالات سیم های برقی آن بصورتی باشد كه احتمال اتصال بدنه یا دسترسی تصادفی به قسمت های برق دارالكتروپمپ وجود نداشته باشد محل استقرار و نصب الكتروپمپ كه در خارج از چاه قرار دارندباید به نحوی محفوظ گردد كه امكان دسترسی افراد متفرقه به آن وجود نداشته و از عوامل جوی ایمن باشد محل استقرار الكتروپمپ كمرچاهی باید دراخل طاقچه ای حفرشده در داخل دیواره چاه بوده و بصورتی باشدكه احتمال ریزش دیواره یا خاك بر روی الكترو پمپ و یا غرق شدن آن در صورت بالا آمدن آب چاه وجود نداشته باشدبه این منظور می بایست از سیستم های شناور الكتریكی یا وسایل مناسب دیگر برای اعلامخطر و آگاه شدن از بالا آمدن سطح آب استفاده شود و در صورت امكان موتور و پمپ چاه بطور خودكار برای تخلیه آب بكار افتد در محل نصب الكتروپمپ باید مكانی مناسب برای استقرار تعمیركار موتور در موارد ضروری در نظر گرفته شود بطوری كه تعمیر كار به راحتی امكان مانور داشته باشد به هنگام تعمیر موتور باید جریان برق را به نحو اطمینان بخش قطع نمود. كلیدهای قطع و وصل جریان برق الكتروپمپ باید در محلی مناسب و قفل دار بوده‌كلید مربوطه نیز در اختیار شخصی مسوول و آگاه، باشد بمنظور سهولت در آزمایش و راه اندازی و همچنین تعمیرات ضروریوجود یك كلید اضافی محافظ از نوع ضد رطوبت در مجاورت موتور الزامی است شستشوی ویا خیس شدن پمپ لجن کش چاه فاضلاب به وسیله مشتقات آب در داخل چاه اكیدا ممنوع است استقرار موتور پمپ های با سوخت و مشتقات نفتی در داخل چاه اكیدا ممنوع است انجام تعمیرات كلی و اساسی پمپ لجن کش چاه در داخل چاه ممنوع است. ایمنی حفر چاه فاضلاب بصورت دستی : مقررات ایمنی مربوط به ساختمان چرخ چاه و لوازم حمل بار چرخ چاه دستی مورد استفاده كه با نیروی دست كار می كنندباید بطریقی محاسبه و ساخته شده باشد تا حداكثر بار مجاز به دسته یا دسته های محرك وارد می شودبیش از 25 كیلوگرم نباشد (توصیه می گردد از چرخ حلزونی استفاده شود) چرخ چاه دستی مورد استفاده باید سالم و عاری از هرگونه ترك، شكستگی و پوسیدگی بودهو استحكام لازم جهت انجام كار مورد نظر را داشته باشد در چرخ چاهی كه می توان دسته های متحرك آن را از جای خود برداشتبایستی این دسته ها بوسیله ضامن مطمئنی با محور در ارتباط باشند تا دفعتا و بطور ناخواسته از آن جدا و یا خارج شوند فاصله میله های افقی (پره های) چرخ باید بایكدیگر مساوی بوده و حداقل به اندازه ای باشدكه كارگران بتوانند به راحتی به پره ها جهت چرخاندن چرخ چاه دسترسی داشته باشندهمچنین نباید تعداد پره های چرخ از چهار عدد كمتر باشددر صورتی كه قطر چرخ از 120 سانتیمتر تجاوز نماید تعداد پره های آن بایستی از چهار عدد بیشترگردد چرخ چاه باید به نحوی ساخته شده باشد كه بعد از پیچیده شدن تمامی طناب به دور چرخاحتمال لغزش و بیرون افتادن طناب بخارج از پره ها وجود نداشته باشد. در مورد چرخ چاه های موتوری و غیره موتوری كه برای حفر چاه ها مورد استفاده قرار می گیرندرعایت كلیه موارد ایمنی مربوط به وسایل حمل و نقل و جابجا كردن مواد در كارگاه ها و وسایل بلند كردن با نظیر زنجیرها كابل ها، طناب ها، قلاب ها و قرقره ها الزامی است. قبل از استقرار چرخ چاه در محل مورد نظر، محل استقرار پایه های چرخ چاه بایستی به نحو مطمئنی آماده شده باشندو اطمینان حاصل شود كه احتمال واژگونی، جابجایی و كج شدن چرخ وجود ندارد چرخ چاه بایستی در ارتفاع مناسبی نصب شود بطوری كه حداقل فاصله چرخ سطح موازی با زمین از30 سانتیمتر كمتر نباشد طناب مورد استفاده در چرخ چاه بایستی عاری از هرگونه غیب مانند پوسیدگی، زدگی، و گره بودهو مقاومت كافی برای تحمل حداكثر نیروی وارده و ضربه ها را داشته باشدهمچنین طول طناب بحدی باشد كه بعد از بازشدن كامل برای حداكثر عمق مورد نیاز حداقل دو دور به روی قرقره مانده باشد قلاب مورد استفاده بایستی سالم بوده و بطور محكم و مطمئنی با طناب درگیر باشدهمچنین گلوگاه آن مجهز به حفاظ قلاب بوده یا به صورتی باشد كه در هر حالتی احتمال آزاد شدن باز بطور ناگهانی وجود نداشته باشدضمنا تحمل كافی در مقابل حداكثر بار و ضربه های وارده را دارا باشد. دلو مورد استفاده باید از جنس الیافی پنبه ای یا لاستیك مقاوم بودهو با حلقه دهانه از جنس فولاد به دسته زنجیری مناسبی كه به نحو اطمینان بخش با حلقه درگیر باشد متصل گردد چرخ چاه باید مجهز به طناب و قلاب ایمنی مهاركننده باشد بطوری كه در مواقع ضروری بتوان از حركت ناخواسته آن جلوگیری كرد نتیجه گیری حوادث حفاری چاه : بطور كلی حوادث حفاری چاه باعث اختلال در تندرستی جسمی و روانی و از دست رفتن پول و وقت می گرددو اغلب خسارات جبران ناپذیری را بوجود می آوردبدین جهت است كه جلوگیری از حوادث حفرچاه و رعایت مقررات و نكات ایمنی حفرچاهدر حین كار برای مغنی چاه یك وظیفه اساسی است و باید نظم در كار و فرهنگ ایمنی تشویق، ترغیب و پیگیری شوداخطار ! خطر ریزش چاه را جدی بگیرید  

حفر چاه فاضلاب در تهران و کرج

  

سخنی با بازدیدکنندگان عزیز

  

طراح سایت
گل

سایر خدمات شرکت

شماره تلفن تماس با شرکت

سراسر تهران

 

22643890 شمال تهران


44603417 غرب تهران


77698275 شرق تهران


88763913 مرکز تهران


22534022خواهشمند است در صورت اشغال بودن خطوط عدد 1 را به شماره موبایل مورد نظر پیامک کنید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم

شماره تماس یا پیامک در صورت اشغال بودن خطوط : 09337964485


  

09128929799
09337964485

پيوندها

شرکت خدمات فنی و ساختمانی نگین البرز باسالها تجربه کار در این زمینه امیدوار است بتواند خدمات ماندگار و ارزنده ای به همشریان عزیز ارائه نماید.این شرکت در حال حاضر در تمامی نقاط تهران ، کرج ،حومه تهران در حال فعالیت در زمینه تاسیسات ساختمان می باشد.امیدواریم بتوانیم در زمینه مشاوره اینترنتی ، تلفنی و حضوری و همچنین اجرای خدمات فنی ساختمان مثمر ثمر بوده و رضایت شماسروران گرامی را برآورده نماییم.


نظری

Alirezanovin222@gmail .com

09337964485
حفر چاه

Copyright © 2014 lolebazkony.ir. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.

  

راههای ارتباط با ما